• Aleksandra Stefanovića 10

    35000 Jagodina, Srbija

  • Pozivni centar

    +381 (0) 35 88 20 835

  • kontakt

Budućnost Pet

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

BUDUĆNOST PET DOO Jagodina osnovano je sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom kroz zapošljavanje, njihovo osposobljavanje za pružanje usluga u oblastima našeg poslovanja i bolji životni standard. Sa druge strane zadovoljstvo korisnika naših usluga je stalni pokretač unapređenja na svim nivoima, a visok nivo društvene odgovornosti i kvalitet usluga su način našeg poslovanja.

Misija kompanije

Naša misija predstavlja imperativ poslovne politike kompanije

Profesionalni tim

Kontinuirano ulaganje u zaposlene je ključ uspešnog poslovanja

Ključ uspeha

Ključ uspešnog poslovanja se zasniva na inovativnosti i modernim procesima

Vizuelni identitet

Logotip kompanije stvoren je da vizuelno izrazi kvalitet i moderni način poslovanja

Naše delatnosti

Higijena

Održavanje poslovnih prostorija je jedan od uslova modernog poslovanja i predstavlja lice poslovanja vašeg preduzeća...

Hortikultura

Kao što joj sama definicija kaže hortikultura je umetnost ili veština gajenja cveća, trave, ukrasnog bilja, drveća i žbunja, voća...

Odgušenje kanalizacije

Ponekad se dešava da harmoniju svakodnevnog života naruši neka nepredviđena situacija koja utiče na dodatno trošenje...

Trgovina

Kompanija se bavi trgovinom na veliko i malo pre svega potrošnog materijala robe i opreme u oblasti Facility menadžmenta...

Tehničko održavanje

Tehničko održavanje podrazumeva nesmetano funkcionisanje svih infrasrukturnih sistema i podsistema stambenih...

Periodični pregledi (ppz-gi)

Vršimo uslugu Periodničnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje...

Lider u fasilitiju

uz stalno povećanje kvaliteta i inovativnosti u cilju kreiranja dodate vrednosti našim klijentima

420

ZADOVOLJNIH KLIJENATA

370

OBJEKATA U ODRŽAVANjU

1820

POSAĐENOG ZELENILA

1182

HITNE
INTERVENCIJE