• Aleksandra Stefanovića 10

    35000 Jagodina, Srbija

  • Pozivni centar

    +381 (0) 35 88 20 835

  • kontakt

Budućnost Pet

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

BUDUĆNOST PET DOO Jagodina osnovano je sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom kroz zapošljavanje, njihovo osposobljavanje za pružanje usluga u oblastima našeg poslovanja i bolji životni standard. Sa druge strane zadovoljstvo korisnika naših usluga je stalni pokretač unapređenja na svim nivoima, a visok nivo društvene odgovornosti i kvalitet usluga su način našeg poslovanja.

Imperativ poslovne politike kompanije je visoka prepoznatljivost naše kompanije kao provajdera superiornih usluga u oblasti građevinarstva i usluga održavanja prostora na svim nivoima, uz stalno povećanje kvaliteta i inovativnosti u cilju kreiranja dodate vrednosti našim klijentima.

Profesionalno Održavanje

Pored tehničkog održavanja, higijene, kompanija se bavi i održavanjem prostora oko Vaše kompanije...

Trgovina

Potrošnog materijala robe i opreme u oblasti održavanja i opreme za građevinske i instalaterske radove...

Periodični pregledi

Objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje gromobranskih instalacija...

Lider u fasilitiju

uz stalno povećanje kvaliteta i inovativnosti u cilju kreiranja dodate vrednosti našim klijentima

420

ZADOVOLjNIH KLIJENATA

370

OBJEKATA U ODRŽAVANjU

1820

POSAĐENOG ZELENILA

1182

HITNE
INTERVENCIJE